درباره ما
 

درباره ما

هدف پاسار در قرن جديد کمک به آسايش و راحتي شما در خانه است.

خانه اينک محل ارتباط با خانواده ، استراحت و همچنين محل کار ما نيز خواهد بود.

ما با توليد محصولات جديد و سازگار با نيازهاي شما در خانه ، با شما هستيم.

آن گاه که در کتابخانه ها مشغول مطالعه هستيد ، يا به عنوان کارمند در محل کار خود ساعت ها به سر مي بريد يا به عنوان يک مدير در اتاق کار خود پذيراي مراجعين هستيد ، هدف صنايع چوب فرهنگ تأمين آسايش و راحتي شماست