درباره ما

آدرس و نمایندگی های صنایع چوب فرهنگ

نمایشگاه قم

نمایشگاه قم

آدرس: قم - 75 متري عمارياسر - بين خيابان قدوسي و تعاون - پلاک 269 

کدپستی: 3719151762

تلفن: 37779393 و 37775353 – 025  

تلفکس: 37774142

مدير فروش

محمد پهلوان 09125518362    و     37775353 – 025

 

کارخانه

کارخانه

آدرس: قم ميدان 72 تن – جاده کوه سفيد کوچه 9 پلاک 8 

کدپستی:  3718156415

تلفن: 36550595 و  36551313 – 025

مدير پشتيباني و خدمات پس از فروش

علي کوهستاني    09022515122     و     36550595 - 025